Kontakty

Aragon s.r.o.

Námestie M. R. Štefánika 13
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel: (+421) 035 770 5500
Fax: (+421) 035 770 5501

http://www.aragon.sk

Mgr. Barnabáš Kováč
Konateľ a riaditeľ
e mail: barna.kovac@aragon.sk

Silvia Mészáros – Hrušková
Asistentka riaditeľa
e mail: admin@aragon.sk

Ing. Gabriela Procházková
Projektový manažér
e mail: prochazkova.gabriela@aragon.sk