Referencie

Vybrané referencie:


SPEARHEAD INTERNATIONAL LIMITED
- finančný poradca kupujúceho

CDI Corporate Advisory, a.s.
- manažérske poradenstvo

Slovenská asociácia rastlín
- špeciálne technické poradenstvo

CWE, a.s.
- poradenstvo v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ

INVEST IN, s.r.o.
- finančný poradca kupujúceho

Direct Marketing, a.s.
- strategické a manažérske poradenstvo

Česká infrastrukturní, a.s.
- poradenstvo a konzultačná činnosť

Prvá Doručovacia, a.s.
- manažérske poradenstvo

EUROFARMS HOLDING, s.r.o.
- finančný poradca predávajúceho

Erste Corporate Finance, a.s.
- manažérske poradenstvo