M&A, strategické, investičné poradenstvo

Poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov – M&A (fúzie a akvizície) je kľúčovou činnosťou spoločnosti Aragon. Svojim klientom poskytuje spoločnosť Aragon kompletné služby v priebehu celého procesu fúzií a akvizícií od prvotnej analýzy cez špecifikáciu cieľov až po zaistenie transakcie.
Typickými úlohami v rámci poradenstva na strane kupujúceho sú prieskum trhu a vyhľadávanie potenciálnych cieľov, ďalej kontaktovanie cieľovej spoločnosti. Vo fáze transakcie sa jedná o riadenie celého procesu, ohodnotenie spoločnosti, prípravu dokumentov potrebných k transakcii a pomoc pri vyjednávaní.
Na strane predávajúceho ponúka spoločnosť Aragon poradenstvo v predbežnom vyhľadaní potenciálnych investorov, a neskôr vo fáze transakcie riadenie procesu transakcie, prípravu prezentácií a dokumentov potrebných k transakcii, ohodnotenie spoločnosti a pomoc pri vyjednávaní.
Spoločnosť Aragon sa zameriava na klientov pôsobiacich v Slovenskej a Českej republike. Poskytuje kvalitné služby založené na odbornej znalosti lokálnych trhov. Poskytované služby sú individuálne prispôsobené špecifickým potrebám každej situácie. Pre každú transakciu sme schopní využiť širokú škálu služieb, vrátane due diligence, daňového a právneho poradenstva. Našim štandardom je taktiež vypracovanie celej zmluvnej dokumentácie v anglickom jazyku. Naše finančné postrehy a kreatívny prístup orientovaný na zákazníka sú zárukou nášho úspechu.
Spoločnosť Aragon v oblasti nákupu a predaja spolupracuje so spoločnosťou Raiffeisen Investment AG (RIAG) na exkluzívnej báze v Slovenskej republike. RIAG je jedna z popredných a najsilnejších profesionálnych firiem v danej oblasti v strednej a východnej Európe. Disponuje lokálnymi tímami v ďalších 14 krajinách strednej  a východnej Európy, vrátane Poľska, Srbska, Ruska, Ukrajiny a Turecka a špecializovanými tímami na jednotlivé sektory.
Aragon v súčasnosti strategicky spolupracuje s britskou investičnou skupinou Spearhead. Spearhead pôsobí v Spojenom kráľovstve, Poľsku, Českej republike a Rumunsku a obhospodaruje spolu viac ako 70 000 ha pôdy. Zásobuje popredné európske supermarkety, výrobcov potravín a ďalších zákazníkov. Spearhead momentálne expanduje do Slovenskej republiky.